Jaarverslag SKOV 2023

09 juli 2024
Jaarverslag SKOV 2023

Lees hier het jaarverslag van de SKOV van 2023. In dit verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar 2023 beschreven. In het verslag staan de activiteiten die zijn ontplooid en de resultaten die zijn behaald. 

2023 is een jaar geweest waarin we samen heel veel gewerkt hebben als organisatie. In dit verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar beschreven. Het is een bijzonder jaar geweest waarin we afscheid hebben genomen van vertrouwde gezichten, maar ook veel nieuwe hebben mogen verwelkomen. We kijken in dankbaarheid terug op de inzet van onze medewerkers en de resultaten die zij het afgelopen jaar, in samenwerking met bestuur en toezicht hebben gerealiseerd.

2023 was ook het jaar van:

  • Opening van basisschool De Scheepswerf;
  • De vaststelling van het koersplan voor de basisscholen;
  • De start van de samenwerking tussen de Don Bosco College en de Triade uit Edam ten behoeve van het project Technische Havo.

Lees alles over deze ontwerpen en de andere resultaten in het jaarverslag van 2023.