Overblijven

Op De Scheepswerf bestaat voor uw kind de mogelijkheid om tussen 12:00 tot 13:00 over te blijven op school. Onder leiding van gediplomeerde overblijfouders lunchen de kinderen gezamenlijk en kunnen ze onder toezicht, en afhankelijk van het weer, binnen- of buiten spelen.

U kunt de broodtrommel en het drinken van uw kind in het overblijflokaal plaatsen. Let op: zorg ervoor dat de naam van uw kind zowel op de broodtrommel als op de drinkbeker staat, om verwarring te voorkomen.

Registreren bij Mijn TSO

Wanneer u gebruik wilt maken van de overblijf dan moet u eenmalig een account aanmaken bij ‘Mijn TSO’.  Dit is het administratiesysteem van de overblijf. Het systeem is biedt ouders veel gebruiksgemak omdat u heel gemakkelijk uw kind aan- en af kunt melden wanneer dat nodig is.

Wij vragen alle ouders om een eigen account aan te maken op www.mijntso.nl/scheepswerf, ook wanneer uw kind op dit moment geen gebruik maakt van de overblijf. Wij vragen u dit te doen voor de start van het schooljaar.

Het registeren bij ‘Mijn TSO’ kan alleen via een laptop of computer, niet via de tablet of telefoon. Later kunt u wel aanpassingen doen via uw telefoon of tablet.

Voor het registeren heeft u de volgende schoolcode nodig: 15UFkuB7

Nadat u zichzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor uw kind(eren) een account aan. Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze planning kunt u via uw telefoon, tablet, laptop of computer dagelijks wijzigen. De link naar ‘Mijn TSO’ staat op onze homepage zodat u deze makkelijk kunt vinden.

Betalingen en aanpassingen

Mijn TSO registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Daarom is het belangrijk om uw kind voor 10:00 uur af te melden wanneer het onverwacht ziek is of geen gebruik maakt van de overblijf. Wanneer u uw kind te laat of vergeet af te melden, dan worden deze dagen gewoon berekend door het systeem. De overblijf moet overblijfouders inhuren op basis van het aantal aangemelde kinderen. Wanneer er zonder afmelding kinderen afwezig zijn, dan zijn deze ouders wel gewoon aanwezig. Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere maand een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt.

Overblijfouders

Op De Scheepswerf werken wij met een grote groep overblijfbegeleiders. Dit zijn vaak ouders waarvan de kinderen ook gebruik maken van de overblijf. Zonder deze vrijwilligers hebben wij een tekort aan overblijfkrachten. Overblijfkrachten ontvangen een vergoeding van €10,- per overblijfbeurt. Wilt u graag helpen als overblijfouder? Meldt u dan aan bij een van de overblijfcoördinatoren:

Jeannette Kok – 06-10353750
Nelly Schilder – 06-55883556