Over ons

Welkom op Basisschool de Scheepswerf! Wij zijn een katholieke school waar het welbevinden van onze leerlingen voorop staat. Wij streven naar een veilige (leer)omgeving op de Scheepswerf waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontplooien. Elk kind wordt beschouwd als een uniek individu, waarbij onze leerkrachten zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Wij doen dit door veel contact te onderhouden met de ouders, verschillende activiteiten te organiseren waarbij de kinderen van de school betrokken zijn en door middel van duidelijke regelgeving. Duidelijke regelgeving zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten weten wat er van ze verwacht wordt.

De Scheepswerf heeft twee vestigingen in Volendam. De hoofdlocatie bevindt zich aan de Christiaan van Abcoudestraat 103 en de tweede vestiging vind je aan de Leendert Spaanderlaan 30. De groepen 1 tot en met 4 krijgen les in het schoolgebouw aan de Christiaan van Abcoudestraat en de groepen 5 tot en met 8 zijn te vinden in de school aan de Leendert Spaanderlaan. 

  

Christiaan van Abcoudestraat 103                                             Leendert Spaanderlaan 30


 

Opleidingsschool

De Scheepswerf is een gecertificeerde opleidingsschool voor de IPABO. Ons team heeft een zogenaamde mentortraining gevolgd onder leiding van de docenten van de IPABO. Dit zorgt ervoor dat nieuwe studenten de mogelijkheid hebben om een stageplaats te krijgen binnen de SKOV en zo kunnen wij zorgen voor nieuw onderwijskundig personeel. Door het helpen van IPABO studenten krijgen wij ‘extra handen in de klas’ en kunnen zo niet alleen nieuwe studenten helpen, maar hebben wij ook de mogelijkheid om extra ondersteuning te bieden aan onze leerlingen.

Vreedzame school 

De Vreedzame school is een programma voor sociaal-emotionele vorming en burgerschapsonderwijs. Wij hebben voor deze vorm gekozen omdat kinderen bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Het is heel belangrijk dat kinderen leren hoe ze samen beslissingen kunnen nemen en conflicten kunnen oplossen.

Samen bouwen aan een gouden toekomst

De naam Scheepswerf verwijst naar het samen bouwen aan een gouden toekomst. Zoals op een scheepswerf solide en zeewaardige schepen worden gebouwd, gaan wij ervoor zorgen dat onze leerlingen klaar zijn voor de toekomst en vol vertrouwen de volgende stap kunnen maken. Daarnaast is het een verwijzing naar de visserijgeschiedenis van ons mooie dorp en zijn de omringende straten ook gelinkt aan diverse boten zoals: de Tjalk, de Schoener en de Botter.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van De Scheepswerf? Lees er alles over op onze geschiedenispagina.

Geschiedenis