Visie

Basisschool De Scheepswerf, valt net als de andere basisscholen in Volendam, onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). We willen graag dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilige sfeer waarin ze zichzelf erkend en geaccepteerd voelen. Ieder kind wil leren, maar dat kan alleen in een veilige omgeving. De sfeer is van groot belang en daar werken wij samen met de kinderen hard aan. Als een kind zich veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen.

Visie op het kind

De ontwikkeling van het kind is het allerbelangrijkste. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij voorop. Door het eigen maken van kennis en vaardigheden leren kinderen functioneren in een samenleving. Onze school vormt een afspiegeling van een moderne en open samenleving waarin we kinderen alle kansen bieden.

Goede balans tussen kennisoverdracht en eigenaarschap

Voor het bereiken van een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, streeft ons team naar ‘een perfecte balans tussen kennisoverdracht tussen de leraar en het eigenaarschap van de leerlingen.’ We staan voor deze balans door het geven van uitstekend taal-leesonderwijs en rekenen, waarbij leerlingen actief betrokken worden en het vergroten van eigenaarschap van leerlingen door ontwerpend en onderzoekend leren. Zo bereiden we ze voor op een goede droomstroom naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Daarbij volgen we onderstaande punten voor een positief klimaat:

 • Open en veelvuldig contact met ouders, zodat we vanuit de thuissituatie, weten wat er in het kind leeft;
 • Activiteiten organiseren waarbij alle kinderen van de school betrokken zijn, zodat een gevoel van saamhorigheid ontstaat;
 • Duidelijke regelgeving, zodat leerlingen, leerkrachten en ook ouders weten wat er van hen verwacht wordt;
 • Het bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen, waarbij we een evenwicht zoeken tussen houvast bieden en uitdagen.

Kernwaarden

Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen staat voorop. Als kinderen goed in hun vel zitten, zal dit ten goede komen aan de actieve betrokkenheid. Door het creëren van een goede samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders zorgen we voor een goede sfeer op school. De kernwaarden hierbij zijn:

 • Zelfstandigheid
 • Zelf oplossend vermogen
 • Individueel- en samen werken
 • Saamhorigheid
 • Gebruik van moderne onderwijsmiddelen
 • Leren van elkaar
 • Positief gedrag